Motocars

Klauzula obowiązku informacyjnego dla Motocars Sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Motocars Sp. z o. o.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Maliszewski, iod@perfectinfo.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 4 pkt 2 Rozporządzenia, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Motocars Sp. z o. o. i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  4. Odbiorcami danych osobowych są Pracownicy Motocars Sp. z o. o. oraz Współpracownicy Motocars Sp. z o.o.
  5. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku ich niepodania nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług.
  10. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

O nas

Posiadamy certyfikat jakości ISO 9001-2000 oraz rekomendację Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej.

Polityka prywatności

O nas

więcej

MOTOCARS Kontakt

ul. Chełmżyńska 255 | 04-458 Warszawa.
tel. (22) 256 54 70 do 74
e-mail: serwis@motocars.waw.pl

MOTOCARS Kontakt

więcej